Egy modern szótár, amely csaknem 200 éve készül

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének honlapján megjelent beszámoló szerint 2017. február 1-jén mutatták be a Nyelvtudományi Intézetében A magyar nyelv nagyszótára legújabb, VI. kötetét Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke jelenlétében és Péterfy Gergely író irodalmi ajánlásával. A szótár munkálatait Ittzés Nóra főszerkesztő ismertette. A házigazda Kenesei István, a Nyelvtudományi Intézet igazgatója volt.

Ami különösen érdekes, hogy A magyar nyelv nagyszótára nemcsak hagyományos nyomtatott könyv formájában áll az érdeklődők rendelkezésére, hanem online is elérhető. A webes változatot Merényi Csaba, a szótár informatikai munkatársa mutatta be. A szótár itt érhető el a neten.

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel. Történeti jellegű értelmező szótárként legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása. Műfajából következően nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 230 esztendő szókincséből merít.

Az adatbázisként készülő szótár százezer szócikkben mintegy 110 ezer címszót dolgoz fel, az irodalmi és köznyelv szókincse mellett bőségesen válogatva az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng stb. szókészletéből is” – olvashatjuk a szótár papír- és online változatára egyaránt érvényes sorokat

A magyar nyelv nagyszótárának elkészítéséről 1831-ben döntött a Magyar Tudós Társaság, azaz a Magyar Tudományos Akadémia, amely 1840-ig viselte korábbi megnevezését. A magyar nyelv nagyszótára tehát olyan szótár, amelynek összeállítása még a 19. században kezdődött, de amely ma már a hagyományos könyv formátum mellett modern, 21. századi formában, az interneten is elérhető.

Kapcsolódó képek:

© 2024 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62