A világhírű nyelvészprofesszor, J. K. “Jack” Chambers előadása főiskolánk oktatóinak és diákjainak

2022. december 16-án délután Pannon Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának és Filológia Tanszékének szervezésében online képzésre került sor, Language and Modern Social Forces címmel. Az előadó az elismert kanadai nyelvészprofesszor, J. K. “Jack” Chambers, a Torontói Egyetem oktatója volt. Az előadás angol nyelven, Zoom platformon valósult meg.

J. K. “Jack” Chambers kanadai nyelvész, a nyelvi változás elismert szakértője, aki az 1980-as évektől fontos szerepet játszik a kanadai angol nyelv kutatásában (pl. ő alkotta meg a “Canadian Raising” és a “Canadian Dainty” kifejezéseket, ez utóbbit a briteket utánzó kanadai beszédre használták, amely a XX. század közepéig népszerű volt). PhD fokozatának megszerzése óta a Torontói Egyetem nyelvészprofesszora. Vendégprofesszor volt továbbá számos egyetemen világszerte, többek között a Hong Kongban, Szegeden, a Kieli Egyetemen Németországban, a Canterbury Egyetemen Új-Zélandon, a Readingi Egyetemen és Yorkban, az Egyesült Királyságban.

Az előadás során a közönség a nyelvi változás modern kori tényezőinek különböző aspektusait ismerhette meg: hogyan hatottak a nyelvre az utóbbi évtizedekben, századokban végbe menő társadalmi folyamatok, mint a migráció, urbanizáció vagy a globalizáció. A Professzor két fontos tényezőt emelt ki és vázolt részletesebben. Az általa “Ethan experience”-ként említett jelenséget, mely migráns családok második generációs gyermekeinek nyelvelsajátítását érinti, pontosabban annak dialektuson belüli alkalmazkodó képességét. Chambers rámutatott arra, hogy sok esetben ezek a gyerekek nem veszik át szüleik akcentusát (akik csak másodnyelvként beszélik az adott ország nyelvét), hanem egyből vele egykorú társaikhoz alkalmazkodnak, akik anyanyelvi beszélői az adott ország többségi nyelvének. Az előadás második részében a média nyelvre gyakorolt hatásáról esett szó: vajon az általunk fogyasztott tartalmak mennyire befolyásolják nyelvhasználatunkat, dialektusunkat. Az elmúlt évtizedekben számos kutatás alátámasztotta, hogy a köztudatban rengeteg általánosítás és fals következtetés terjed ezzel kapcsolatban, ugyanis hajlamosak vagyunk felülbecsülni a média nyelvre gyakorolt hatását. Az előadó ugyanis rámutatott arra, hogy társas kapcsolataink sokkal nagyobb hatással vannak az általunk elsajátított és használt nyelvekre, dialektusokra, mint bármilyen tartalom, amelyhez televízión, interneten vagy más platformon keresztül hozzájutunk.

Összességében elmondhatjuk, hogy egy tartalmas és sok szempontból elgondolkodtató előadásnak lehettünk részesei. Az utóbbi évtizedekben soha nem látott gyorsasággal változott a minket körülvevő világ, s a történelem jelenlegi állására tekintve ez az elkövetkezőkben sem lesz másképp. Miképp életünk számos aspektusa, úgy nyelvünk is folyamatosan változik, adaptálódik, reagál a világban végbemenő történésekre. Ahogyan számunkra is izgalmas volt visszatekinteni ezen tényezők alakulására, még inkább az lesz majd a következő generációk kutatóinak, akik már a közösségi média térhódításában nőnek fel. Az elhangzottak alapján megállapíthattuk, hogy semmi sem helyettesítheti teljes mértékben a szemtől szemben történő kommunikációt. Emberi kapcsolataink azonban a kialakult távolságok, az egyszerűség, kényelmi szempontok, sok esetben pedig pusztán a divat miatt már ma is gyakran a digitális térbe redukálódnak. Hogy ez mit tartogat a felnövekvő nemzedék számára akár nyelvi, akár társadalmi szempontból, mindenképp fontos és izgalmas (ugyanakkor kissé talán hátborzongató) kutatási kérdés lehet a jövőben.

 

 

 

© 2023 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62