A Debreceni Egyetemen tartottunk előadást a kárpátaljai helyzetről

Az ukrán-orosz háború kitörése óta a kárpátaljai magyarság korábban kialakult nehéz helyzete tovább romlott. Hires-László Kornélia, az intézet vezetője 2022. május 2-án a Debreceni Egyetem szociológia szakos hallgatóinak tartott előadást Beregszász a háború árnyékában címmel, melyben elsősorban az ukrajnai kisebbségek jelenlegi helyzetét mutatta be, külön hangsúlyt fektetve a magyarság számára rendkívül fontos szerepet betöltő, Vérke-parti város közelmúltban kialakult körülményeire.

Intézetünk vezetője szociológus hallgatóknak illetve oktatóknak tartott előadásban kihangsúlyozta, hogy az Ukrajnában élő magyarság sorsa nagyban függ attól, hogy a kisebbség helyzetét, (anyanyelvi) oktatását szabályozó törvények milyen lehetőséget biztosítanak az anyanyelv használatára vonatkozóan. Ennek bemutatásához a Hodinka-intézetben készült legújabb brosúrák, kiadványok legfontosabb részeit, szemléletes példáit emelte ki. Ezt követően a beregszászi magyarság helyzetét mutatta be részletesebben. Prezentációjában igyekezett több olyan, kárpátaljai magyarságra vonatkozó szociológiai jellegű kutatás eredményét bemutatni, amelyeken keresztül a helyi magyar közösség legfontosabb társadalmi jellemzői jól érzékelhetők. A Hodinka-intézet által gyűjtött nyelvi tájképes anyagokkal gazdagította előadását, s külön felhívta a hallgatók figyelmét ezen elemzések innovatív lehetőségeire, melyek a társadalmi folyamatok elemzésére is alkalmazhatók. A diákok élénk érdeklődést mutattak a korábban kevésbé ismert nyelvi tájképes elemzések iránt, melyeken keresztül  látványosabbá vált a diagramokon és interjús idézeteken keresztül átszűrődő információ. Hires-László Kornélia az előadás tartalmának és mondanivalójának kihangsúlyozása érdekében a kutatási eredmények mellé saját, egyéni élethelyzetében megtapasztalt szituációkat illesztett.

Az előadás az Erasmus+ támogatásnak köszönhetően valósult meg, mely a Debreceni Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködése révén jöhetett létre. Köszönettel tartozunk mindkét intézmény vezetőségének, továbbá külön köszönjük a Czibere Ibolyának, a Szociológia Tanszék vezetőjének illetve a tanszék oktatóinak az együttműködést az előadás megszervezésében.

© 2022 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62