Megjelent A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című szociolingvisztikai monográfia!

Ahogy arról már hírt adtunk, megjelent a  A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén sorozat részeként a kolozsvári Erdélyi Múzeum-Egyesület és a budapesti Gondolat Kiadó kiadásában, valamint Kontra Miklós szerkesztésében Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyve.

 

A sorozatban megjelenő szociolingvisztikai monográfiák a magyar nyelvtudomány azon mulasztását kívánják orvosolni, amely szerint a közelmúltig nem foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. Most azonban határon túli és magyarországi nyelvészek együttes erővel elkészítették és azóta is bővítik a környező országok kisebbségi nyelvhasználatának történeti szociolingvisztikai elemzését Trianontól napjainkig. Külön figyelmet szentelve minden kötetben a kisebbségi magyarok földrajzi és demográfiai jellemzőinek, politikai, gazdasági, kulturális és vallási körülményeinek, a nyelvekhez fűződő attitűdöknek, ezzel együtt pedig a nyelvi konfliktusoknak és a nyelvi törvényeknek is, valamint a nyelv szerepének az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban tett hatásainak. A kötetekben szereplő szigorúan vett nyelvészeti részek pedig az anyaországi és a határon túli magyarok közti nyelvi azonosságokat és a különbségeket elemzik.

 A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyv a következő linken rendelhető meg:

https://www.eme.ro/servlet/eme/template/publisher%2CPPaper.vm/paperid/920/layout/PKiadoIndexLayout.vm/clickedmenuid/BooksMenu

A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén sorozatban megjelent kötetek, ezzel együtt pedig a most megjelent Péntek János és Benő Attila A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) című könyve nem a csak tudományos érdeklődők és a témával foglalkozó egyetemi hallgatók számára tartalmaz érdekes információkat, hanem a laikus olvasóknak is érdekes lehet. 

A sorozatban eddig megjelent kötetek:

  1. kötet: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalja) (1998)
  2. kötet: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban) (1999)
  3. kötet: A magyar nyelv Szlovákiában (2000)
  4. kötet: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. (2012)  
  5. kötet: A magyar nyelv Horvátországban (2016)

A sorozat negyedik és ötödik kötete az alábbi linken rendelhető meg:

https://www.gondolatkiado.hu/a-magyar-nyelv-a-karpat-medenceben-a-xx-szazad-vegen

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62