Megjelent A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén c. könyvsorozat utolsó kötete

A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) címmel jelent meg A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatási program és könyvsorozat záró kötete.

Az 1990 előtti magyar nyelvtudomány egyik nagy adóssága volt, hogy – elsősorban politikai okokból – nem foglalkoz(hat)ott Trianon nyelvi következményeivel. A rendszerváltás után A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás keretében határon túli és magyarországi nyelvészek közös munkával elkészítették a Magyarországgal szomszédos országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának szociolingvisztikai elemzését Trianontól az 1990-es évek közepéig. A kutatók egységes szempontok szerint és azonos szerkezetben tárgyalták a kisebbségi magyarok demográfiai jellemzőit, politikai, oktatási, kulturális és vallási helyzetét, a nyelvekhez fűződő attitűdöket és a nyelvi konfliktusokat, a nyelvi jogokat, a magyar nyelv szerepét az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban. A szigorúan nyelvészeti részek a kétnyelvűség hatásait írták le, a magyar nyelv magyarországi és határon túli változatai közti nyelvi azonosságokat és különbségeket mérték fel és elemezték.

A kutatás eredményei könyvsorozat keretében jelentek meg folyamatosan Kontra Miklós szerkesztésében. Az első kötet A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) címmel látott napvilágot 1998-ban, szerzője Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója. A kutatás vezetője és a könyvsorozat szerkesztője Kontra Miklós. A napokban jelent meg a sorozat hatodik, egyben záró kötete A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) címmel, szerzői Péntek János és Benő Attila.

A sorozat kötetei:

Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Budapest: Osiris Kiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely, 1998.

Göncz Lajos: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban). Budapest–Újvidék: Osiris Kiadó–Forum Könyvkiadó–MTA Kisebbségkutató Műhely, 1999.

Lanstyák István: A magyar nyelv Szlovákiában. Budapest–Pozsony: Osiris Kiadó – Kalligram Könyvkiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely, 2000. 

Szépfalusi István, Vörös Ottó, Beregszászi Anikó és Kontra Miklós: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában. Budapest–Alsóőr–Lendva: Gondolat Kiadó – Imre Samu Nyelvi Intézet – Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, 2012.

Fancsaly Éva, Gúti Erika, Kontra Miklós, Molnár Ljubić Mónika, Oszkó Beatrix, Siklósi Beáta és Žagar Szentesi Orsolya: A magyar nyelv Horvátországban. Budapest–Eszék: Gondolat Kiadó – Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, 2016.

Péntek János, Benő Attila: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben). Kolozsvár–Budapest: Erdélyi Múzeum-Egyesület – Gondolat Kiadó, 2020. 

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62