Frissítés! Ismertetések jelentek meg a Tévút az ukrán nyelvpolitikában c. kiadványunkról

Bauko János, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem habilitált egyetemi docense írt recenziót egyik kiadványunkról a Scopus adatbázisban jegyzett Magyar Nyelv c. tudományos folyóirat 2020/4-es számában (489-491 o.).  A Tévút az ukrán nyelvpolitikában: Ukrajna törvénye „Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról” (elemző áttekintés) egyébként három nyelven (magyar, angol, ukrán) jelent meg 2020-ban a Hodinka Intézet munkatársainak közös monográfiájaként (Csernicskó István – Hires-László Kornélia – Karmacsi Zoltán –Márku Anita – Máté Réka – Tóth-Orosz Enikő), és aktuális nyelvpolitikai kérdésekkel foglalkozik: a 2019-ben Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által elfogadott Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló törvényt elemzi. 

Az Alkalmazott Nyelvtudomány legújabb számában (XX. évfolyam, 2020/2. szám) pedig Askar Mambetaliev, (University of Pannonia, Doctoral School of Multilingualism) a Pannon Egyetem doktorandusza írt az angol nyelvű kiadványról ismertetést. 

A recenziók alább olvashatóak:

Click to access BaukoJ_MNy_20-4.pdf

Click to access Askar__REV.pdf

 

 

© 2021 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62