Fiatalokról a fiataloknak az MCC vezetőképzőn

A Mathias Corvinus Collegium Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző záró hétvégéjére került sor Beregszászban 2019. április 5–7. között. Intézetünk munkatársa, Hires-László Kornélia április 6.-án A kárpátaljai magyar fiatalok körében végzett kutatások címmel tartott előadást a képzésen. Előadásában bemutatta, hogy a kárpátaljai magyar fiatalság körében milyen nagymintás kérdőíves kutatások zajlottak napjainkig. A MOZAIK2001, Magyar Ifjúság Kutatás 2016, GeneZYs2015, PRO-INTE Kárpátalja 2019 kutatások eredményeinek bemutatásánál külön kiemelte azokat a témákat, amelyek a fiatalok jövőtervezését markánsan alakíthatja: a migrációs tendenciákat, a fiatalok aktuális családi állapota és gyermekvállalási kedve/hajlandósága, a vallásos értékrend. A legnagyobb kérdés manapság a kárpátaljai magyar fiatalok jövőtervezése kapcsán, hogy maradjanak-e itthon, vagy ideiglenesen netán állandó jelleggel hagyják el a szülőföldjüket. Továbbá előadásában arra is kitért, hogy kutatások eredményei alapján a konzervatív értékrend jellemző Kárpátalján: a család és a vallásgyakorlás a többi magyarság által lakott térségben mért eredményekhez képest markánsan fontos az értékrend alakításában. Az előadás végén tájékoztatta a fiatalságot, hogy a különböző kutatások eredményeinek elemzéseit további böngészéshez hol olvashatják.

 

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62