A magyar nyelv jelene és jövője – tudománymetriai nézőpontból

A tudománymetria a tudományos kutatással foglalkozó szakemberek (kutatók, oktatók, tudósok) teljesítményének, munkája hatékonyságának és szakmai hatásának objektivitásra törekvő, számszerűsített értékelése. A tudománymetriai elemzések elsősorban a tudományos közlemények számát, a publikációk megjelenési helyét (milyen szakmai rangú kiadó vagy folyóirat közölte az írásokat), valamint azt veszik figyelembe, hogy az adott szerző tudományos munkáira mennyi külső, független hivatkozás […]

Ülésezett az MTK EB

Budapesten, a Domus Collegium Hungaricumban került sor a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) soros ülésére március 12-én. A résztvevőket Kocsis Károly, az MTK EB elnöke, Kontra Miklós, a Domus kuratórium elnöke és Morvai Tünde, az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságának vezetője köszöntötte és tájékoztatta az aktuális eseményekről, információkról. Az […]

Hamarosan: Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben

Hamarosan megjelenik a Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból című könyvsorozat IV. kötete. A soron következő tanulmánykötet a Nyelvek és nyelvváltozatok térben és időben címet viseli.  A sorozat előző köteteihez hasonlóan azokból a kutatási eredmé­nyekből kíván ízelítőt nyújtani, melyekkel a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munka­társai jelenleg foglalkoznak, valamint helyet kaptak benne a velük szorosan együttműködő kollé­gák írásai is. […]

A Velencei Bizottság ajánlásának elemzése az Együtt folyóirat legfrissebb számában

Megjelent az Együtt című kárpátaljai magyar irodalmi-kulturális folyóirat 2018. évi első száma. A folyóiratban – szépirodalmi szövegek, irodalmi, irodalomtörténeti írások mellett – olyan elemzés is található, amely azt hasonlítja össze, hogyan aránylanak egymáshoz a 2017. szeptember 5-én elfogadott oktatási törvény kapcsán kifejtett álláspontok: melyek a közös pontok a kárpátaljai magyar szakértőknek a törvény 7. cikkelyével […]

Nem a tartalom, hanem a forma… Elmeszelte az Alkotmánybíróság a 2012-es nyelvtörvényt

Amint arról beszámoltunk, február 28-án Ukrajna Alkotmánybírósága határozatot hozott a közbeszédben csak nyelvtörvényként emlegetett, „Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól”  című, még 2012-ben elfogadott jogszabály alkotmányosságáról. A testület hivatalos honlapján már elérhető a № 2-р/2018. számú határozat teljes szövege is. Az Alkotmánybíróság határozata egyértelműen kimondja, hogy „Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól” nem felel meg Ukrajna […]