A magyar nyelv napját méltatták a Rákóczi-főiskolán

A Karpatalja.ma tudósított a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a Magyar Tanszéki Csoport közös Magyar nyelv napja alkalmából szervezett rendezvényről, melynek címe és mottója volt: Állandóan változó — változóan állandó  A rendezvény elején az Almanach együttes adott elő megzenésített verseket. Ezt követően Karmacsi Zoltán, a főiskola tanára, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatója tartott előadást […]

Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia

December 5-én rendezik meg Budapesten az V. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferenciát Budapesten. Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Szakmódszertani Központ, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata, valamint a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport szervezésében sorra kerülő szakmai rendezvényen Kiss Jenő, Adamikné Jászó Anna, továbbá Antalné Szabó Ágnes mellett – Csernicskó István, a II. […]

Meghívó

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyar Tanszéki Csoportja és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont minden érdeklődőt szeretettel vár a magyar nyelv napja tiszteletére  szervezett Állandóan változó — változóan állandó című rendezvényén, melyre 2017. november 13-án 15:15 órai kezdettel  kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Átriumában.  

Angol nyelvű összefoglaló az új oktatási törvényről

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség hivatalos honlapján közzétette az új ukrán oktatási törvényről szóló angol nyelvű összefoglalót, melyben a kárpátaljai magyar kisebbségre vonatkozó következtetésekről is olvashatunk. https://kmksz.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Why-is-wrong-the-Law-of-Education.pdf

A határon túliak államnyelvoktatásáról

A fenti címmel jelent meg egy több tanulmányt tartalmazó blokk a Magyar Nyelvőr című folyóirat legfrissebb, 2017. évi 3. számában.  Tolcsvai Nagy Gábor bevezetőjéből kiderül, hogy „A kisebbségek számára az államnyelv, hivatalos nyelv megfelelő szintű elsajátítása a társadalmi integráció egyik fontos feltétele. Nemzetközi egyezmények (így a Keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről, A regionális vagy kisebbségi nyelvek […]