Angol nyelvű kötet jelent meg a magyar nyelv helyzetéről az ukrajnai oktatás rendszerében

A Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning gondozásában jelent meg Csernicskó István és Orosz Ildikó The Hungarian language in education in Ukraine (A magyar nyelv az oktatásban Ukrajnában) című angol nyelvű összefoglaló-tájékoztató kötete. A Regional Dossiers című, több éve futó könyvsorozatban megjelent kiadvány – amely innen pdf-ben letölthető – azt mutatja be, hogy a magyar nyelv milyen formában van jelen az ukrajnai oktatási rendszerben tannyelvként és tantárgyként.

A szerzők a sorozat kiadójának megadott szempontjai szerint mutatják be a témát, ám sajnos a nemzetközi kiadóknál megszokott hosszú átfutási idő miatt a kézirat 2017 végén történt lezárása és a kiadvány 2019. november 26-ai megjelenése között eltelt időben Ukrajna nyelv- és oktatáspolitikájában számos olyan meghatározó esemény történt (lásd például a 2012-es nyelvtörvény eltörlését, a 2019-es államnyelvi törvény elfogadását), amelyekre a szerzők – önhibájukon kívül – sajnos nem reagálhattak és nem térhettek ki részletesen. Ám az alapos összefoglalóból egyértelműen kiderül, hogy a kijevi politikai elit hogyan törekszik az oktatás ukránosítására, és hogy mindez miként fenyegeti a kárpátaljai magyar nyelvű oktatást.

A Regional Dossiers című sorozatban mindeddig számos kisebbségi nyelvről jelent meg összefoglaló (ezek elérhetők itt), de Ukrajnából eddig egyetlen kisebbségi nyelv oktatási jelenlétéről, helyzetéről sem olvasható elemzés a sorozatban. Éppen ezért a kötet jelentős, hiszen egy tekintélyes nemzetközi kiadó ismert és elismert sorozatában látott napvilágot a két kárpátaljai szerző anyaga, mégpedig angol nyelven, s így a nemzetköz közvélemény képet kaphat arról, milyen irányba tart az ukrajnai nyelv- és oktatáspolitika.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62