Újabb nemzetközi publikáció: angol nyelvű kötet a magyar nyelv többközpontúságáról

Az egyik vezető nemzetközi tudományos kiadó, a Peter Lang  gondozásában jelent meg angol nyelvű tanulmánykötet a magyar nyelv többközpontúságáról. A Hungarian as a Pluricentric Language in Language and Literature  című kidványt Rudolf Muhr, Vančo Ildikó, Kozmács István és Huber Máté szerkesztette.

A nemzetközi kötet szerzői között a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munkatársai is szerepelnek. Kontra Miklós tanulmánya Wanted: linguistic (human) rights in the study of non-dominant varieties of pluricentric languages címmel jelent meg. Máté Réka és Csernicskó István közös írásának The pluricentricity of Hungarian from a Transcarpathian point of view as demonstrated by family names a címe. Végül Mádi Gabriella The effects of language contact in a Hungarian minority language novel: the example of Éva Berniczky’s Méhe nélkül a Bába címmel olvasható a kiadványban.

A kötetben megjelent tanulmányok a Scopus nemzetközi tudományos bibliográfiai adatbázisba is bekerülnek.

© 2021 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62