Magyar-magyar szótár: megbeszélést tartott a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatba tömörült kutatóállomásoknak kezdettől fogva egyik kiemelt kutatási témája  a kisebbségi magyar nyelvváltozatok sajátos szókészletének gyűjtése, vizsgálata, elemzése. Ennek eredményeként létrehoztuk és folyamatosan fejlesztjük a Magyar-magyar szótárt és adatbázist. Ebben a jelenleg 5172 szócikket tartalmazó lexikográfiai adattárban azokat a magyarországiaktól eltérő, idegen eredetű és belső keletkezésű szavakat és szójelentéseket igyekszünk összegyűjteni, amelyeket a Kárpát-medencében, az országhatáron túl élő magyarok használnak. A szótár mind a hét, Magyarországot körülvevő ország magyarlakta régióinak (Erdély, Felvidék, Vajdaság, Kárpátalja, Horvátország, Muravidék, Őrvidék) sajátos szavait, közvetlen kölcsönzéssel, jelentéskölcsönzéssel és tükörfordítással keletkezett lexikai elemeit, továbbá idegen mintától független saját alkotásait és az egykori közmagyar szókincs megőrzött régiségeit tartalmazza. A szótár ezenkívül a jelentésbeli kölcsönszavak közmagyar jelentéseit is feltünteti.

A Termini magyar-magyar szótár munkálatai azonos szempontok szerint zajlanak minden régióban a Domus Ösztöndíjprogram támogatásával, ezért a rendszeres eszmecsere és egyeztetés elengedhetetlen az összehangolt munkához. Idei őszi online kerekasztalunk szemptember 15-én zajlott, Benő Attila programvezető koordinálásával. Az egyes régiók munkatársai beszámoltak az aktuális szótárfejlesztési feladatok megvalósításáról, megvitattuk azokat a javaslatokat és felmerülő problémás kérdéseket, amelyek az adatbázist hasznosíthatóbbá tehetik. 

A Termini Kutatóhálózat idén ünnepeli 20. jubileumát, az ünnepi tudományos konferenciára a novemberi a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 rendezvénysorozat keretében kerül majd sor. Ennek részleteiről is egyeztettek a kárpát-medencei kutatóhálózat munkatársai. 

© 2022 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62