Látható kétnyelvűség: a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vándorkiállítása Veszprémbe látogat

2021. november 30-án a veszprémi Pannon Egyetemre látogat a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont Látható kétnyelvűség c. vándorkiállítása.

Kiállításunk célja, hogy a ma Kárpátaljaként ismert régió többnyelvűségét egy lényeges aspektusból, az úgynevezett nyilvános nyelvhasználat felől mutassa be. A kiállított képes levelezőlapok, fotók, dokumentumok azt szemléltetik, hogy az egyes történelmi korszakokban (az 1867-től máig terjedő időszakban) hogyan jelentek/jelennek meg a régióban használatos nyelvek a szimbolikus térben, mennyire (volt) látható, vizuálisan is érzékelhető a vidék hagyományos többnyelvűsége, az épp aktuális államnyelv mellett használhatók voltak-e a kisebbségi nyelvek is a közéletben, a hivatalokban, az ügyintézésben.

A kiállítás anyagát a korszakok többnyelvűségét bemutató 3 nyelvű (magyar, angol, ukrán) szöveges, és gazdag fotóanyagot bemutató 60*80 cm poszterek képezik.

A kiállítás a vándorkiállítássá vált, hiszen a nagy érdeklődésre tekintettel több meghívást is kaptunk, ugyanis nemcsak kárpátaljai vonatkozásban aktuális, hanem magyarországi és ukrajnai érdeklődésre is számot tart. Az elmúlt években a kiállításnak számos intézmény adott otthont: a beregsziászi főiskolán kívül megfordult többek között Budapesten, Alsószinevéren, Ungváron, Nagydobronyban, valamint Kijevben is. 

A veszprémi kiállítás rég várt esemény az intézmény számára, ugyanis az eretedi tervek szerint  2020 márciusában került volna bemutatásra a Pannon Egyetemen, ám a pandémia okozta korlátozások miatt ez akkor nem volt lehetséges. Most azonban újult erővel s még nagyobb izgalommal várjuk, hogy a vándorkiállítás következő állomására látogassunk.

© 2022 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62