A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tematikus blokkja a Magyar Nyelvőrben

Megjelent a Scopusban is jegyzett Magyar Nyelvőr című szakfolyóirat 2021/4. száma, melyben a 20 éves jubileumát ünnepelő Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat (melynek alapító tagja a Hodinka Intézet is) tematikus blokkal is jelen van.

A kutatóhálózat egyik legfontosabb projektje a magyar nyelv határtalanítása, a Termini magyar-magyar szótári adatbázis, amely jelenleg több mint 5000 multimediális szócikket tartalmaz. A szótári adatbázis célja az, hogy adatolja azokat a különböző típusú kölcsönelemeket, amelyek a Magyarországtól elszakított régiók nyelvhasználatában jelen vannak, példamondattal adatolhatóak az élőbeszédben vagy (hiteles) írott nyelvhasználatban. A nyolc nyelven beszélő szótár szerkezeti és szerkesztési sajátosságairól, hasznosíthatságáról, a különböző  regiszterekhez és témakörökhöz (főként oktatási és hivatali nyelvhasználat) köthető szókészletről és terminusokról, és többek között a kárpátaljai adatbázisról is olvashatnak az alábbi tanulmányokban:

Benő Attila: A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat lexikográfiai és terminológiai kutatásairól

Benő Attila – Lanstyák István – P. Márkus Katalin – M. Pintér Tibor: A Termini magyar–magyar szótár és adatbázis szerkezeti és szerkesztési sajátosságai

Kolláth Anna – Lehocki-Samardžić Anna – Vukov Raffai Éva: Az oktatás terminológiája a Termini-szótárban – délszláv nyelvi kontaktusban

Szoták Szilvia: Országspecifikus oktatási terminusok terminológiai és szociolingvisztikai elemzése a Termini magyar–magyar szótár példái alapján (Ausztria)

Csernicskó István – Márku Anita: Ízelítők a Termini magyar–magyar szótár kárpátaljai anyagából

 

A teljes lapszám ingyenesen hozzáférhető itt: http://nyelvor.c3.hu/period/1454/; 

-m.a.-

© 2022 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62