Ukránul is olvasható a kárpátaljai magyar szakértők véleménye az ukrajnai helyzetről

A Stratégiai Kutatások Nemzeti Intézete (Національний інститут стратегічних досліджень) hivatalos honlapja is beszámolt a június 20-án Kijevben „A magyar tényező Ukrajna belpolitikájában” (Угорський чинник у внутрішній політиці України) címmel szervezett  konferenciáról. A részletes tudósítás ismerteti a tanácskozás során elhangzottakat, és többek között a kárpátaljai magyar közösség képviselőinek előadásának lényegét is összefoglalja. Az ukrajnai tudományos körök, a magyar kérdés kutatásával Ukrajnában foglalkozó szakértők, a politikusok, illetőleg a sajtó és a szélesebb közvélemény így ukrán nyelven is elolvashatja például a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetőjének, Csernicskó Istvánnak az előadásából készült összefoglalót, melyben hangsúlyozza, hogy az államnyelv oktatásának hatékonyságát a magyar nyelven, tehát a magyar nemzeti kisebbség anyanyelvén folyó oktatási rendszer keretében kell növelni, korszerű oktatási módszerek és modern tananyagok, felkészült tanárok révén.

Az érdeklődők megtalálhatják a beszámolóban Tóth Mihály jogtudósnak, az UMDSZ tiszteletbeli elnökének a Kijevben megtartott előadásából készített rövid kivonatot, amelyből kiderül, hogy az Ukrajnában készülő nyelvtörvények tervezetei – bármelyiket is fogadja el a parlament – szűkítik a kisebbségek nyelvhasználati jogait, ezért alkotmányellenesek, és sértik Ukrajna nemzetközi kötelezettségvállalásait is.

Az ukrajnai szakma és a közvélemény széles köreihez elérhetnek Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ elnökének, parlamenti képviselőnek a szavai is, aki azokat a legfőbb problémákat foglalta össze, amelyek a leginkább foglalkoztatják az Ukrajnában élő magyar nemzeti kisebbség tagjait. A kijevi Legfelsőbb Tanács magyar képviselője ezek között a nyelvhasználati jogoknak és az anyanyelvi oktatás lehetőségének a szűkítésére irányuló központi törekvéseket, az ukrán mint államnyelv oktatásának alacsony színvonalát, a határátkelők átjárhatóságát, valamint Kárpátalja és az ott élő magyarok biztonságát, a régió és az ország stabilitását nevezte meg.

A tanácskozásról készült összefoglaló alapján azonban az is látható, hogy a kárpátaljai magyar szakértőknek erős ellenszélben kellett kiállniuk közösségünk jogai mellett, az ukrajnai szakértők túlnyomó többsége ugyanis úgy véli, hogy Ukrajna a lehető legszélesebb jogokat biztosítja számunkra.

Annak ellenére, hogy önmagában a Kijevben megszervezett konferencia nem oldja meg a kárpátaljai magyarság gondjait, a találkozó legalább arra lehetőséget teremtett, hogy közösségünk képviselői szakmai párbeszéd keretében tárják az ukrajnai tudományosság elé azt, miként látják/látjuk az ukrajnai helyzetet és folyamatokat, és ezáltal jelezzék, hogy az ukrajnai nemzetiségi, nyelv-, valamint oktatáspolitika iránya veszélyezteti eddig megszerzett jogainkat.

A szakmai találkozóról készített részletes ukrán nyelvű beszámoló ITT érhető el.

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62