The Language Policy as a ptretext for armed conflict in Ukraine

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2015

In: Gazdag Vilmos szerk. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Előadásvázlatok. / Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики. Тези доповідей / Linguistic and cultural heterogenity in East-Central-Europe: Value and Challenges. Abstracts, 13. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2015.