„Szépen, igeragozás szerint beszélnek” – Mi, ti és ők, avagy hogyan látják nyelvvál¬tozataikat a kárpátaljai magyarok

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2009

In: Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó és Hattyár Helga szerk., Nyelvideológiák, nyelvi attitűdök és sztereotípiák, 405–414. Budapest–Dunaszerdahely–Nyitra: MTA Nyelvtudományi Intézet, Gramma Nyelvi Iroda, Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kar, Tinta Kiadó, 2009.