Párhuzamok és különbségek a felvidéki és kárpátaljai etnikailag heterogén családokban nevelkedő gyermekek nyelvhasználatában

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2015

In: Gazdag Vilmos szerk. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Előadásvázlatok. / Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики. Тези доповідей / Linguistic and cultural heterogenity in East-Central-Europe: Value and Challenges. Abstracts, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2015: 33.