Nyelvhasználati sérelemtörténetek a kárpátaljai magyarok körében

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2011

In: Hires-László Kornélia, Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk.: Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest – Beregszász, Tinta Könyvkiadó – Hodinka Antal Intézet, 2011, 350–355.