Nyelvek a virtuális térben: a kárpátaljai magyarlakta települések nyelvhasználata

Szerzők: Tóth Enikő

Publikálás éve: 2015

In: Gazdag Vilmos szerk. Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások. Előadásvázlatok. / Мовне і культурне розмаїття у Східній та Центральній Європі: цінності та виклики. Тези доповідей / Linguistic and cultural heterogenity in East-Central-Europe: Value and Challenges. Abstracts, Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Hodinka Antal Intézet, p. 79. 1 p.