Miből élünk? Adalékok a kárpátaljai magyarság munkaerő-piaci helyzetének leírásához

Szerzők: Hires Kornélia és Márku Anita

Publikálás éve: 2003

In. Fábri István szerk. Kisebbségi lét és érvényesülés. A magyar lakosság munkaerő-piaci kihívásai a Kárpát-medencében, 105-135. old. Budapest, 2003.