Kétnyelvűség és nyelvelsajátítás

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2007

Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2007.

Recenziók, ismertetések: Kárpátinfo online 2007. október 21.  http://karpatinfo.net; Közoktatás 2007/3–4; Alkalmazott nyelvtudomány VII évf. (2007) 227–230.