Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében

Szerzők: Molnár József, Molnár D. István

Publikálás éve: 2005

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa. Beregszász: Poliprint, 2005.

Recenziók, ismertetések: Kárpátinfo 10. évf.  2006. január 12.; http://karpatinfo.net; Kárpátalja V. évf. 39. (246.) szám; 2005. szeptember 30. http://www.karpataljalap.net

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62