Kárpátalja nemzetiségi összetétele a 2001-es népszámlálási adatok alapján

Szerzők: Molnár D. István és Molnár József

Publikálás éve: 2004

In: Süli-Zakar István szerk. Határon átnyúló kapcsolatok, humán erőforrások, 339-346. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004.