Az ukrán nyelv oktatásának problémái Kárpátalja magyar iskoláiban

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2001

Nyelvünk és Kultúránk 2001/2: 15–23.