Az államnyelv oktatásának nyelv- és oktatáspolitikai háttere Kárpátalján

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2010

In: Kozmács István, Vančoné Kremmer Ildikó szerk., Közös jövőnk a nyelv I. Nyelvtudomány és pedagógia, Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért, Veda pre vzdelanie – vzdelanie pre vedu, Science for Education – Education for Science. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií, 57–69. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, 2010.