A Tiszaújlaki lakosok identitásmutatói

Szerzők: Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2003

In: Bakó Boglárka szerk. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében, 347–374. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003.