A nyelvek a nyelvhasználati színtereken: összegzés

Szerzők: Csernicskó István és Karmacsi Zoltán

Publikálás éve: 2003

In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kárpátaljai magyar nyelvhasználatba, 83–84. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.