A népességszám történeti alakulása

Szerzők: Molnár D. István

Publikálás éve: 2009

In: Baranyi Béla szerk. Kárpátalja. A Kárpát-medence régiói 11. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 164–174. Pécs-Budapest: Dialog Campus Kiadó, 2009.