A magyar nyelv használatának lehetőségei Kárpátalján de jure és de facto

Szerzők: Beregszászi Anikó és Csernicskó István

Publikálás éve: 2003

In: Nádor Orsolya és Szarka László szerk., Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában, 110–122. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.