A kölcsönzés

Szerzők: Csernicskó István és Hires Kornélia

Publikálás éve: 2003

In: Csernicskó István szerk. A mi szavunk járása. Bevezetés a kár­pátaljai magyar nyelvhasználatba, 125–138. Beregszász: Kárpá­taljai Magyar Tanárképző Főiskola, 2003.