A kárpátaljai magyarság identitása szociológiai dimenziók mentén

Szerzők: Hires-László Kornélia

Publikálás éve: 2013

In: Kötél Emőke és Szoták Szilvia szerk. Hagyomány és jövőkép. Anyanyelvek, oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés. 415–440 old. Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium. Budapest, 2013.