A kárpátaljai magyar nyelvű oktatás színvonaláról

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2015

In: Márku Anita; Hires-László Kornélia szerk. Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból, 13–26. Ungvár: Autdor-Shark, 2015.