A kárpátaljai magyar középiskolások auto- és heterosztereotípiái

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2001

Acta Beregsasiensis. A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola évkönyve 2. szám, 9–13. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.