A Hodinka Antal Intézetről röviden

Szerzők: Márku Anita

Publikálás éve: 2009

In: Lanstyák István–Menyhárt József–Szabómihály Gizella szerk. Tanulmányok a kétnyelvűségről IV., 223–230. Dunaszerdahely: Gramma. 2009