A demarkáció és a hasznosulás kérdése – ukrajnai nézőpontból

Szerzők: Csernicskó István

Publikálás éve: 2010

In: Fedinec Csilla szerk., Magyar-magyar interdiszciplináris kutatások, intézményi együttmű­ködések lehetősége, 208–210. Budapest: MTA Magyar Tudomá­nyosság Külföldön Elnöki Bizottsága, 2010.