Professzori kinevezés

Október elsejei hatállyal egyetemi tanárrá nevezték ki szeptember 24-én Csernicskó István nyelvészt, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetőjét, az MTA külső köztestületi tagját, a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács alelnökét, aki ezzel jogosulttá vált a professzori cím használatára. 

Az egyetemi tanári, azaz professzori kinevezés feltétele, hogy az adott személy rendelkezzék tudományos fokozattal, illetve habilitációval vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlattal, továbbá saját tudományterületének olyan nemzetközileg elismert képviselője legyen, aki kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot és publikációs tevékenységet fejt ki, valamint az oktatásban, kutatásban és kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas egyetemi/főiskolai hallgatók, doktoranduszok, tanársegédek tanulmányi és/vagy tudományos munkájának vezetésére, idegen nyelven (is) publikál, valamint idegen nyelven is képes előadást tartani, oktatni.

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62