Nemzetközi konferencián jártunk

2018. június 21-23 között a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem rangos nemzetközi konferenciának adott otthont, 6th World Conference on Pluricentric Languages and their non-dominant Varieties: Pluricentric Languages in Europe in Contact and Conflict címmel.

A többközpontú nyelvek tématikája köré szervezett eseményen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a  Magyar Tanszéki Csoport munkatársai képviselték.

Csernicskó István és Máté Réka The Ukrainian (Transcarpathian) Hungarian as a “non-dominant” variety of Hungarian as a pluricentric language c. előadásában a kárpátaljai nyelvhasználat jellegzetes vonásait, a magyar nyelv többközpontúságáról szóló viták legfontosabb mozzanatait mutatta be. Mádi Gabriella The effects of language contact in a Hungarian minority novel: on the example of Éva Berniczky’s Méhe nélkül a Bába c. előadásában arra világított rá, hogyan reflektálódhat a kárpátaljai többnyelvű környezet egy regény nyelvezetében, nyelvhasználatában.

Bodor Viktória előadásában, mely a The attitudes of teachers working in the elementary schools of Hungarian language of instruction in Beregszász címet viselte, beregszászi alsó tagozatos tanítók nyelvi és nyelvjárási attitűdjait mutatta be.  Karmacsi Zoltán Understandable bilingualism within and beyond borders című előadásában egy, a szlovák-magyar határ két oldalán található településeken végzett felmérés eredményeit tárta a hallgatóság elé.

A konferencia plenáris ülésein Rudolf Muhr és Kontra Miklós  előadását hallhatta a nagyérdemű.

 

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62