Megjelent az Alkalmazott Nyelvtudomány legújabb száma

Megjelent az Alkalmazott Nyelvtudomány XIX. évfolyamának 1. száma (2019/1), melyben a Hodinka Intézet munkatársainak két könyvismertetője, recenziója olvasható. A Könyvszemle rovatban Csernicskó István a neves nyelvész, Susan Gal legújabb magyar nyelven megjelent könyvét mutatja be,

Susan Gal: A nyelv politikája. Nyelvi antropológiai tanulmányok (Csernicskó István)

Márku Anita pedig a Helsinki Egyetem gondozásában megjelent impozáns, angol nyelvű tanulmánykötetet ismerteti, amely a finnugor közösségek többnyelvű nyelvi gyakorlatairól szól.

Outi Tánczos, Magdolna Kovács & Ulriikka Puura (Eds.): Multilingual Practices in Finno-Ugric Communities(Márku Anita)

A periodika A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottságának és a Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének ERIH PLUS folyóirata. Az aktuális szám teljes egészében elérhető online az alábbi link alatt:

XIX. évfolyam2019/1. szám

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62