Június 4-én hatályba lép az új ukrán helyesírási szabályzat

Amint arról beszámoltunk, 2019. május 22-én Ukrajna Miniszteri Kabinetje (kormánya) N 437. számú rendeletével hatályon kívül helyezte az ukrán nyelv helyesírási szabályzatának legutóbbi, 1992. június 8-án jóváhagyott változatát, és előírta az új helyesírási szabályzat használatát.  

Az ukrán nyelv új helyesírási szabályzatát Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma és az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia előterjesztése nyomán hagyta jóvá a kijevi kormány. A szabályzat tervezetét az Ukrán Nemzeti Helyesírási Bizottság (Українська національна комісія з питань правопису) dolgozta ki; a nevezett bizottság egy eredetileg 2002-ben kiadott, majd 2015-ben módosított kormányrendelet alapján jött létre, és elsődleges feladata az ukrán helyesírási szabályzat új kiadásának előkészítése volt.

A sajtóhírek szerint a bizottság 2018. augusztus 14-én terjesztette a nyilvánosság elé és bocsátotta társadalmi vitára az elkészült új helyesírási szabályzat tervezetét, és elérhetővé tette honlapján Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma is.

A kijevi oktatási tárca hivatalos honlapján május 30-án közzétett információ szerint a társadalmi vitára bocsátott tervezethez közel háromezer módosítási javaslat érkezett, többek között számos ukrán nyelvész, társadalmi aktivista is kritikával illette a tervezetet.

A kormány által 2019. május 22-én jóváhagyott tervezet már figyelembe vette a beérkezett módosító javaslatokat. Az ígéret szerint a szabályzat végső szövegét június 3-án teszi közzé hivatalos honlapján Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma és Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémiája.

Publikálásától (azaz 2019. június 3-tól) ez az új szabályzat írja elő az ukrán nyelv helyesírási normáit, az új szabályzatban rögzített módon kell írni ukrán nyelven minden, a nyilvánosságnak szánt szöveget, különös tekintettel a hivatali szférában és az államigazgatásban készülő szövegekre.

A helyesírási normák tudatos és szándékos megsértése akár jogi felelősségre vonást is eredményezhet. Az Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa által 2019. április 25-én elfogadott Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (Ukrajna törvénye az ukrán mint államnyelv funkcionálásának biztosításáról) című, idén július 16-ától hatályba lépő új jogszabály 1. cikkének 6. pontja a következőképpen rendelkezik:

«Навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах, зокрема навмисне застосування її з порушенням вимог українського правопису і стандартів державної мови, а також створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.» Az ukrán nyelv szándékos torzítása hivatalos dokumentumokban és szövegekben, különösen az ukrán helyesírás és az államnyelvi standardok megsértésével való szándékos használata, valamint az ukrán nyelv használatának akadályozása és korlátozása a törvény által meghatározott felelősséget von maga után.

 

Érdekesség, hogy az idézett államnyelvi törvény 44. cikk 1. pontjának 1.a) bekezdése értelmében megszűnik az új helyesírási szabályzatot kidolgozó helyesírási bizottság mandátuma, hiszen az új, hamarosan életbe lépő jogszabály említett szakasza szerint az ukrán nyelv helyesírási szabályzatának kidolgozása, illetve módosítása egy új állami szerv feladatkörébe tartozik majd. A Національна комісія зі стандартів державної мови (Az Államnyelv Standardjainak Nemzeti Bizottsága) nevű hatóságot az államnyelvi törvény 43. cikke alapján hozzák létre.

A kijevi oktatási minisztérium tájékoztatása szerint  már dolgoznak az új ukrán helyesírási szabályzat fokozatos bevezetésének menetrendjén; egyebek mellett ez a dokumentum tartalmazza majd azt is, hogyan kerül majd be az oktatási folyamatba az új helyesírási normák tanítása, elterjesztése.

Az új ukrán helyesírási szabályzat megalkotása természetes folyamat, hiszen a nyelv folyamatos változása következtében a helyesírás is új kihívásokkal néz szembe. Ukrajnában azonban az ukrán nyelv az államépítés és az ukránosítás egyik kiemelt szimbóluma és eszköze, így az ukrán helyesírás szabályainak legújabb kiadása is ennek a nyelvi harcnak a részeként értelmezhető igazán. Ennek a nyelvi harcnak a része a 2017. október 5-én elfogadott új oktatási törvény és annak az oktatás nyelvét ukránosító 7. cikkelye és a 2019. április 25-én megszavazott államnyelvi törvény mellett az új ukrán helyesírási szabályzat is.

Egy politikai anekdota szerint azért kellett ilyen sürgősen és hamarjában jóváhagynia a kormánynak az új helyesírási szabályzatot, mert a 2019. április 21-i elnökválasztás eredményei után távozóban lévő ukrán hatalom három közjogi méltósága közül kettő már bekerült az ukrán nyelv megmentőinek arany könyvébe azzal, hogy Andrij Parubij, a parlament elnöke elfogadtatta a Verhovna Radában, Petro Porosenko, leköszönő elnök pedig regnálása utolsó perceiben aláírásával hatályba léptette az új államnyelvi törvényt. A kormányfő, Volodimir Hrojszman se akart kimaradni a dicsőségből, ezért kormánya egyik utolsó ülésén gyorsan hatályba léptette az új helyesírási szabályzatot…

 

Emlékeztetőül felidézzük, hogy A magyar nyelv helyesírási szabályai legújabb, 12. kiadása 2015. szeptember 3-án lépett hatályba. Az új magyar helyesírási szabályzat változásairól a kárpátaljai magyar nyelvhasználók például 2015. november 3-án, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontja által szervezett rendezvény keretében hallhattak részletes tájékoztatást Keszler Borbála és Prószéky Gábor révén.

A magyar helyesírási szabályainak 12. kiadása elérhető az alábbi helyen: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12

Külön tájékoztató is készült arról, milyen változások vannak az új kiadásban az előzőhöz képest.

 

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62