Hasznos kézikönyvek a magyar mint idegen nyelv tanároknak

Miközben az ukrán politikai hatalom keményen dolgozik azon, hogy – a 2017 szeptemberében elfogadott új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyére alapozva – visszaszorítsa a magyar nyelvű oktatást Kárpátalján, Ukrajnában egyre többen szeretnének megtanulni magyarul. A magyar nyelv iránti érdeklődést igazolja, hogy 2016 májusa és 2017 decembere között közel 13 ezren vettek részt azokon a magyar mint idegen nyelv kurzusokon, amelyeket félszáz kárpátaljai helyszínen Magyarország támogatásával hirdettek meg.

A magyar nyelv iránti érdeklődés növekedése miatt nagy szükség van olyan oktatókra, akik magas színvonalon képesek a magyart idegen nyelvként, második nyelvként, környezeti nyelvként tanítani nem magyar anyanyelvűek számára. Ezt az igényt szolgálja a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közötti szerződés alapján Beregszászon 2016-ban elindított magyar mint idegen nyelv szakirányú pedagógus továbbképzés, ahol a pedagógusok szülőföldjükön részesülhetnek magas szintű elméleti és gyakorlati képzésben a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóitól.

A képzés hatékonyságát növeli, illetve a magyar mint idegen nyelv szakos szakirányú továbbképzést már elvégzett, a magyart idegen nyelvként oktató kollégákat segíti az a Magyarnyelv-tanári segédkönyvek című könyvsorozat, amely a Károli Gáspár Református Egyetem és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködésével megvalósuló magyar mint idegen nyelv szakirányú pedagógus továbbképzés tapasztalatai nyomán formálódott. Az elektronikus könyvek elérhetők itt: http://www.kre.hu/ebook/

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62