Intézményünk munkatársa a nyitrai TDK zsűrijében

A Nyitra Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karán 2017. március 30-án rendezték az intézmény Tudományos Diákköri Konferenciáját, ahol a hallgatók hat szekcióban mutatták be tudományos kutatásaik eredményeit, s kaptak lehetőséget tehetségük megvillantására. A beregszászi főiskola és a nyitrai egyetem közötti együttműködés keretében az idei TDK  magyar nyelvtudományi szekciójában Dr. Karmacsi Zoltán, a II. Rákóczi Ferenc […]


Kiadványainkról ír az ukrán sajtó

A НАШ МІСЦЕВИЙ ВАВИЛОН: Історія мовної політики на території сучасного Закарпаття у першій половині ХХ століття (до 1944 року) című ukrán nyelvű monográfiáról, valamint a Gazdag Vilmos szerkesztésében Українсько-угорський словник лінгвістичних термінів (Ukrán-magyar nyelvészeti szakszótár) címmel megjelent kiadványról, továbbá az Ukrán-magyar hivatali (regiszter)szótár című új könyvünkről ír Vaszil Zubacs a KarpatPost honlapon. Az említett kötetek […]


Szlovákiában jártak kollégáink

Március 20–25. között Dél-Szlovákiában járt Csernicskó István és Karmacsi Zoltán. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének oktatói, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai az Erasmus+ program keretében előadásokat tartottak Komáromban, a Selye János Egyetemen. Csernicskó István az első Csehszlovák Köztársaság kárpátaljai nyelvpolitikájáról beszélt, Karmacsi Zoltán pedig a kétnyelvű családban felnövő gyermekek nyelvi […]


Megjelent a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont III. tanulmánykötete

Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás Előszó A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont – mely az 1999-ben létrejött Limes Társadalomkutató Intézetből nőtte ki magát – 2001-től folytat Kárpátalján nyelvészeti, szociolingvisztikai kutatásokat. 2016-ban ünnepelte működésének 15. évfordulóját, csakúgy, mint a határon túli magyar nyelvészeti kutatóműhelyeket hálózattá szervező Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat, melynek alapító tagja a Hodinka intézet. A Kutatóközpont az […]


Ülésezett a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Március 13-án tartotta meg soros ülését Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB). A tanácskozáson döntöttek az Arany János-díj idei kitüntetettjeiről, megvitatták a Domus kuratórium működésének ügyrendjét, megbeszélték az MTA tisztújító közgyűlése keretében májusban szervezendő Külső Tagok Fóruma programját, majd a Kárpát-medence nyolc államából érkező magyar tudósok beszámoltak régiójuk magyar […]


© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62