Szlovákiában jártak kollégáink

Március 20–25. között Dél-Szlovákiában járt Csernicskó István és Karmacsi Zoltán. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológiai Tanszékének oktatói, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai az Erasmus+ program keretében előadásokat tartottak Komáromban, a Selye János Egyetemen. Csernicskó István az első Csehszlovák Köztársaság kárpátaljai nyelvpolitikájáról beszélt, Karmacsi Zoltán pedig a kétnyelvű családban felnövő gyermekek nyelvi […]


Megjelent a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont III. tanulmánykötete

Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás Előszó A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont – mely az 1999-ben létrejött Limes Társadalomkutató Intézetből nőtte ki magát – 2001-től folytat Kárpátalján nyelvészeti, szociolingvisztikai kutatásokat. 2016-ban ünnepelte működésének 15. évfordulóját, csakúgy, mint a határon túli magyar nyelvészeti kutatóműhelyeket hálózattá szervező Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat, melynek alapító tagja a Hodinka intézet. A Kutatóközpont az […]


Ülésezett a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

Március 13-án tartotta meg soros ülését Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB). A tanácskozáson döntöttek az Arany János-díj idei kitüntetettjeiről, megvitatták a Domus kuratórium működésének ügyrendjét, megbeszélték az MTA tisztújító közgyűlése keretében májusban szervezendő Külső Tagok Fóruma programját, majd a Kárpát-medence nyolc államából érkező magyar tudósok beszámoltak régiójuk magyar […]


Munkatársaink újabb publikációi nívós szakfolyóiratokban

2017 elején látott napvilágot az Akadémiai Kiadó gondozásában az Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. kötete Kenesei István főszerkesztésében, melyet most a többnyelvűség témakörének szenteltek. A tematikus kötetet, melynek címe: „A többnyelvűség dimenziói: Terek, kontextusok, kutatási távlatok” Bartha Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete Többnyelvűségi Kutatóközpontjának vezetője szerkesztette. A nívós, modern kutatási irányvonalat képviselő kötetben helyet […]


Történettudomány és nyelvpolitika: nemzetközi konferencia Tamperében

„Reform and Revolution in Europe, 1917–19: Entangled and Transnational Histories” (Reformok és forradalmak Európában 1917–1919-ben: összetett és transznacionális történetek) címmel szerveznek nemzetközi tudományos konferenciát a finnországi Tampere városában 2017. március 16–18. között. A multudiszciplináris tanácskozáson az első világháború azon politikai, szellemi, társadalmi és kulturális tényezőit tekintik át, amelyek összefüggésben vannak a „nagy háború” után létrejött […]


© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62