Főiskolánk oktatói a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson

2016. augusztus 22–27. között szervezték meg a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust Pécsett Kultúra- és tudományköziség: magyarságtudomány a 21. századbancímmel. A kongresszuson – melyen az egész világról összegyűltek a magyarsággal kapcsolatos kutatásokat folytató tudósok – összesen 40 szimpózium keretében több száz előadás hangzott el (a rendezvény programja: http://hungkong2016.hu/). A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát három […]

Hodinka Antal halálának 70. évfordulójára

Hodinka Antal a magyarországi és a kárpátaljai ruszinok történetének legeredményesebb és legsokoldalúbb kutatója, tudósa volt. Gazdag munkássága felöleli a ruszinok egyháztörténetét, néprajzát, folklórját, nyelvét stb. Halálának 70. évfordulójáról az életútját és tudományos munkásságát is bemutatni kívánó rövid írásunkkal kívánunk megemlékezni. Hodinka Antal papcsalád gyermekeként 1864. február 7-én látta meg a napvilágot a mai Szlovákia területén […]

Csernicskó István is átvehette a Magyar Nyelvőr Díjat

Keszler Borbála, Csernicskó István, Siptár Péter nyelvészek, valamint Balogh Sándor, a Magyar Kulturális és Kereskedelmi Központok alapító elnöke vehette át idén a magyar nyelv ápolásáért járó Magyar Nyelvőr Díjat pénteken a Parlamentben. A Magyar Nyelvőr Alapítvány második alkalommal adta át az elismeréseket azoknak, akik sokat tettek a magyar nyelv ápolásáért határon innen és túl – […]

A magyar nyelv napja a Rákóczi-főiskolán

A legújabb helyesírási szabályzat szerkesztőit látta vendégül november 13-án, a beregszászi főiskolán az intézmény Filológiai Tanszékének Magyar Szakcsoportja, valamint a Hodinka Antal Intézet Nyelvészeti Kutatóközpontja. A magyar nyelv napját méltató előadáson dr. Prószéky Gábor, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke beszámolt a szabályzat létrejöttének apropójáról. Elmagyarázta, hogy a helyesírási rendszer nem cél, hanem […]

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) intézményén belül 1996-ban létrejött a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), 2000-ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Magyarországon kívül élő, magukat magyarnak (is) valló tudósok számára. 2007-ben a Kolozsvári Területi Bizottság (KAB), 2008-ban a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), valamint 2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) megalakulásával […]