Az Intézet története

A Hodinka Antal Intézet 2001-ben alakult az MTA határon túli magyar nyelvészeti kutatóhely-hálózat ukrajnai intézeteként. Tagja a Termini-kutatóhálózatnak, mely egyesíti a határon-túli kutató-műhelyeket. A Hodinka Intézet szorosan együttműködik testvérintézményeivel: a szlovákiai Gramma Nyelvi Irodával, a romániai Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és a szerbia-montenegrói (vajdasági) Magyarságkutató Intézettel, a szlovéniai, horvátországi és ausztriai kutatókat egybefogó Imre Samu Nyelvi Intézettel, illetve a többi határon túli magyar régióban működő kutatóhellyel. Fennállása óta együttműködési megállapodást kötött az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézetével, az MTA Nyelvtudományi Intézetével, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetével, a dunaszerdahelyi Gramma Nyelvi Irodával, a kolozsvári Szabó T. Attila Nyelvi Intézettel és a veszprémi Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékével stb. A Hodinka Antal Intézet tagja a Termini Kutatóhálózatnak, amely egy virtuális ernyőszerű intézményrendszer, amely összefogja a fent említett határon túli kutatóműhelyeket. A kutatóintézet a beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kereteiben és épületében működik. Az intézetet a Magyar Tudományos Akadémia és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatja anyagilag.

Névadónk

Hodinka Antal (Ladomér, 1864. január 13. – Budapest, 1946. július 15.[1]) a magyarországi ruszinok világhírű kutatója, történész, egyetemi tanár, az MTA tagja. Hodinka Antal 1864. január 12-én született görög katolikus papi családban (apja: Hodinka Román 1836–1913), a Zemplén vármegyei Ladomér községben. Az ungvári Királyi Katolikus Gimnáziumban 1882-ben érettségizett,[1] utána Ungváron és Budapesten folytatta teológiai tanulmányait. 1888 őszétől az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, majd Bécsben az Osztrák Történeti Intézetnél ösztöndíjas volt.[1] 1891-ben a budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán doktorátust szerzett szláv filológiából,[1] magyar történetből és oklevéltanból, majd 1896-ban teológiai diplomát. 1892–1906 között Bécsben levéltáros, könyvtáros volt. 1891-92-ben, Thallóczy Lajos történész beosztottjaként a bécsi közös osztrák-magyar Pénzügyminisztérium levéltárában dolgozott, majd az 1892–1906 közötti időszakban Ferenc József császári és királyi hitbizományi magánkönyvtárának egyetlen magyarországi könyvtárosa volt. 1905-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán magántanári képesítést nyert a magyar és szláv történeti érintkezések tárgyköréből. 1906-tól a pozsonyi Jogakadémia, 1916-tól pedig ugyanott, az Erzsébet Tudományegyetem professzora volt. 1920-ban, egyetemével együtt, elhagyta Pozsonyt és átmenetileg Budapesten, majd 1923-tól Pécsett dolgozott, ahol az 1926/27-es tanévben a Bölcsészkar dékánja, az 1932-33-as tanévben, az ott újraélesztett Erzsébet Tudományegyetem rektorává választották.[1] 1934-ben Budapestre költözött nyugdíjasként, itt folytatta tudományos munkáját. 1941-43-ban tudományos akadémiai funkciót is betöltő Kárpátaljai Tudományos Társaság első elnöke lett. A Magyar Tudományos Akadémia 1910-ben levelező, 1933-ban rendes tagjává választotta. 1946. július 15-én hunyt el Budapesten. Tudományos munkássága három nagyobb témakörre osztható:

 • a szláv-magyar kapcsolatok története
 • Pécs város története
 • a kárpátaljai ruszinok egyházi és világi története
Főbb művei:
 1. A rutének
 2. Cseh források
 3. A szerb fejedelemség viszonya Magyarországhoz (Bp., 1889)
 4. A szerb történet forrásai és az első kora (1891)
 5. Szláv források (1898)
 6. A munkácsi görög-katholikus püspökség története (Bp. 1909)
 7. Egyházunk küzdelme a bosznia bogomil eretnekekkel (191?)
 8. A Munkácsi gör. szert. püspökség okmánytára (1911–)
 9. Kálmán királyunk 1099-iki perenysli csatája (1914)
 10. Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai (1916)
 11. A római levéltárak és könyvtárak ismertetése (1917–)
 12. Adalékok az ungvári vár és tartománya és Ungvár város történetéhez (1917)
 13. A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és multjuk (Bp.1923)
 14. A muszka könyvárusok hazánkban (gróf Klobelsberg-Emlékkönyv)
 15. A magyarországi rutén letelepülések története (megbízás a MTA II. oszt. által hirdetett nyílt pályázaton)
 16. Négy egykorú jelentés az 1704-i pécsi rácz dúlásról (1932)
 17. A töröktől visszafoglalt Pécs első fele (1934)
 18. Ami a karlócai békekötésből kimaradt és következményei (Pécs 1935)
 19. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és a "gens fidelissina" (1937)
 20. Szent István emlékezete és királyságának eszméje a szlávoknál (Bp. 1938)
 21. Adalékok Pécs város történetéhez 1686–1701-ig (1943)
 22. Ruszin - magyar igetár (1945)


Végre!

„Magyarul is feltünteti a határon túli állomásneveket a MÁV” – adta hírül a magyarországi sajtó. A hír nem 1989-ből, hanem 2019-ből származik… A tájékoztatás szerint az új gyakorlat azt jelenti, hogy a magyarországi pályaudvarokon eztán már nem csak Oradea, Štúrovo, Mukacheve stb. szerepel majd a vonatok indulásáról/érkezéséről tájékoztató kijelzőn, hanem 2019. szeptember 4-től a MÁV […]

Minden magyarul (is) oktató iskolában kevesebben buktak el idén az ukrán ZNO-n, mint tavaly

Amint azt korábban közre adott elemzésünkben bemutattuk, idén a magyar tannyelvű iskolákban jóval kisebb arányban nem érték el a minimum ponthatárt az ukrán nyelv és irodalom külső független tesztelésen (ZNO), mint tavaly. Arra is rávilágítottunk, hogy ez a kétségkívül kedvező eredmény annak köszönhető, hogy idén először Ukrajna csökkentette a magyar tannyelvű iskolák tanulóival szemben mindeddig következetesen […]

Magukra bizonyították az éveken át tartó diszkriminációt

Már hónapok teltek el a 2019-es ukrán nyelv és irodalom ZNO óta, amikor gyanús lett, hogy idén elmaradtak a kijevi csinovnyikok kirohanásai a kárpátaljai magyarok gyatra eredményei miatt. Amikor utánanéztünk az ukrán ZNO idei eredményeinek, kiderült, hogy az előző évekkel ellentétben idén miért nem ordították tele az ukrán hazafiak a sajtót arról, hogy nem tudunk […]

Nemcsak írunk: olvasnak is bennünket

Amint arról honlapunkon rendszeresen beszámolunk, munkatársaink – együttműködve a főiskola és más intézmények kutatóival – rendszeresen jelentetnek meg rangos nemzetközi publikációkat. Az idei év első felében például két, nemzetközi kiadású angol nyelvű folyóiratban jelent már meg ilyen közlemény. A Language Policy című nemzetközi szakfolyóirat 2019. évi 2. számában jelent meg Beregszászi Anikó és Csernicskó István […]

100 éve történt: hogy került Kárpátalja Csehszlovákiához?

Az 1919. június 28-án aláírt versailles-i békeszereződés Csehszlovákiára vonatkozó részei közül a 81. cikk kimondta: „Németország, amint azt a Szövetséges és Társult hatalmak már megtették, elismeri a Cseh-Szlovák Állam teljes függetlenségét, amely Állam magában foglalja a ruténeknek a Kárpátoktól délre fekvő autonóm területét.” Ezzel a mai Kárpátalja területe az új állam, a(z első) Csehszlovák Köztársaság […]

Porosenko lebukott és bűnösnek találtatott

Az ukrajnai elnökválasztás áprilisi második fordulója után – ahol Petro Porosenko, aki öt éven át állt az ország élén, hatalmas vereséget szenvedett riválisával szemben – egyre több büntetőeljárás kapcsán merül fel Ukrajna ötödik elnökének neve. A különféle bűnüldöző és nyomozó hatóságok által kezdeményezett eljárások között szerepel pénzmosás, sikkasztás és hazaárulás gyanújával indított is. A világnak […]

További bejegyzések

Képgaléria

08 IMG_0297 IMG_0296 IMG_0293 IMG_0290 IMG_0289 IMG_0288 IMG_0285 IMG_0284 IMG_0283

© 2019 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62