Műhelymunkákra került sor a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatban

Több mint két év után újra személyesen is találkozhattak a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat és  a Termini Egyesület tagjai a rendszeres évi tavaszi találkozón. A szakmai tanácskozás első szakaszára 2022. május 27.-én Budapesten került sor, ahol a hálózat mindegyik nyelvi irodája, kutatóközpontja képviseltette magát: a Hodinka-intézetet Csernicskó István és Márku Anita képviselte.
Az igazán vidám hangulatú több napos szakmai rendezvény kiemelt programja a régiós kutatási beszámolók után, a már folyó közös kutatási projektjeink (a magyar nyelv határtalanítása: Termini-szótár, a hivatali magyar nyelvhasználat terminológiája) megbeszélése volt, valamint a 2022-ben induló, több évre tervezett újabb kutatási program, az oktatás szaknyelvének összehangolt kutatásának egyeztetése volt napirenden. 
 
A közgyűlésen újraválasztottuk a Termini Egyesület elnökségét, amely változatlan formában folytatja tovább a munkát a stabilitás jegyében. Köszöntöttük Csernicskó Istvánt akadémikussá választása alkalmából, Péntek János professzort, aki Teleki-díjat kapott, és Lehocki Annát egyetemi tanári kinevezése alkalmából.
Sor került a  Szabó T. Attila-díj átadására is, melyet 2022-ben Fogarasi Katalin egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Szaknyelvi Intézetének igazgatója kapta a magyar orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti szaknyelv kutatásáért és oktatásáért, e szaknyelvek fejlesztéséért és ápolásáért, tudatos alkalmazásáért, szaknyelv-történeti munkásságáért, a latin-magyar és a német-magyar szaknyelvek kapcsolatának kutatásáért, a magyar szaknyelv közérthetőségének elősegítéséért és tudományszervezési tevékenységéért. A díjat Péntek János professzor, a kuratórium elnöke; Kiss Jenő professzor, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke; Szoták Szilvia, a Termini Egyesület elnöke és a család képviselője, Szabó T. Annamária adta át. 
 
A megbeszélések második szakasza viszont már újra az online térben került megszervezésre, 2022. június 8-án. A Termini magyar-magyar szótári adatbázis idei pályázati évre tervezett munkálatait beszélték meg a szótár felelős szerkesztői, régiós munkatársai.
2022-től a szótárprogram koordinálását M. Pintér Tibor veszi át, egyeztetve a korábbi felelősökkel, Lanstyák Istvánnal és Benő Attilával. Ebben a pályázati ciklusban a szótármunkálatokban a finomhangolásé lesz a főszerep: most elsősorban nem a szótár adatbázisának bővítése, hanem a meglévő szócikekk javítása, etimológiai információk, hiányzó minősítések pótlása, az illusztratív fotók javítása, és a szótár multimediális jellegének fejlesztése a kitűzött cél. 
A mostani egyeztetést több munkamegbeszélés is követi majd az év során, illetve a további projektek régiós felelősei is szerveznek hasonló munkamegbeszéléseket, online és offline meetingeket.
Bízunk abban is, hogy az őszi nagy találkozót is személyes workshop formájában tarthatjuk meg, talán valamelyik külhoni régióban.
-m.a.-
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2023 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62