A többnyelvűség hagyományai: a Hodinka Intézet kiállítása

Beregszász, Budapest és Alsószinevér után Ungváron is megtekinthető a Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben című kiállítás.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete által összeállított anyag a XX. század elejétől máig mutatja be harminc nagy méretű poszter révén azt, hogyan jelentek meg az egyes történelmi korszakokban a mai Kárpátalja területén használatos nyelvek a nyilvános térben. „Vidékünk az elmúlt száz esztendő alatt számos különböző államalakulathoz tartozott, melyek mindegyike saját és sajátos nyelvpolitikát folytatott a régióban, és a kiállítás épp ezt próbálja érzékeltetni” – mondta Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorhelyettese, a Hodinka Antal Intézet vezetője február 18-án a kiállítás megnyitóján a tárlatnak otthont adó Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán. „Február 21-én ünneplik az anyanyelv nemzetközi világnapját, és ez a kiállítás azzal is kapcsolódik ehhez az eseményhez, hogy arra is rámutat: bár mindegyik állam arra törekedett és törekszik, hogy a többségi társadalom nyelvét, az államnyelvet támogassa elsősorban, a helyiek mindig kinyilvánították az anyanyelvük megőrzésének szándékát; amint azt a kiállításon is látható fényképek, dokumentumok, képeslapok igazolják, a mindenkori kisebbségek nem csupán a magánéletben, a szűk családi körben szerették volna és szeretnék ma is használni anyanyelvüket, hanem a nyilvános, formális helyzetekben is: az oktatásban, a kultúra területén, és természetesen a hivatalokban is” – tette hozzá Csernicskó István.
Spenik Sándor, az UNE magyar karának dékánja azt emelte ki megnyitó beszédében, hogy Kárpátalján nagy hagyományai vannak a többnyelvűségnek. Sándor Fegyir, az UNE rektorhelyettese kifejezte abbéli reményét, hogy a vidékünkre jellemző nyelvi tolerancia tovább él, és a jövőben is természetes lesz az, ha egy kárpátaljai nem csupán egyetlen nyelven képes megszólalni. Nagyon hasznosnak tartotta továbbá a rektorhelyettes, hogy a kiállítás anyagának összeállítói olyan információkat foglaltak össze egyetlen tárlatban, melyeket nem csupán a magyar kar hallgatóinak, hanem az egyetem természettudományi és más karain tanuló diákoknak, sőt az oktatóknak is érdemes megismerniük. Vida László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja elmondta: bár még csak rövid ideje van Kárpátalján, máris volt ideje érzékelni, hogy a többnyelvűség, a nyelvek és kultúrák egymás mellett élése szervesen hozzátartozik ehhez a régióhoz. Lizanec Péter, az UNE Magyar Filológiai Tanszékének vezetője a hosszú időre visszanyúló nyelvi kapcsolatokról szólt. Végezetül Zubánics László, az UNE magyar karának dékánhelyettese történészként értékelte a kiállítás anyagát a nagy számban összegyűlt oktatók és hallgatók előtt.

A kiállítás anyaga március végéig látogatható az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán.

HAI
Kárpátalja.ma

© 2023 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62