Vándorkiállítás

Vándorkiállítás: Látható kétnyelvűség: a magyar nyelv Kárpátalján címmel fotó és poszter-kiállítást Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben

Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben címmel poszter-kiállítást a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársai készítették. A kiállításon megtekinthető poszterek, az azokon látható képes levelezőlapok, postai bélyegzők, hivatali pecsétek, fotók, dokumentumok, hivatali űrlapok, báli meghívók, iskolai osztálykönyvek stb. azt szemléltetik, hogy az egyes történelmi korszakokban (a huszadik század elejétől máig terjedő időszakban) hogyan jelentek/jelennek meg a régióban használatos nyelvek a szimbolikus térben; mennyire (volt) látható, vizuálisan is érzékelhető a vidék hagyományos többnyelvűsége; az épp aktuális államnyelv mellett használhatók voltak-e a kisebbségi nyelvek is a közéletben, a hivatalokban, az ügyintézésben.

Mivel az a régió, melyet ma Kárpátalja néven ismerünk, az elmúlt évszázad során számos államalakulathoz tartozott, a tárlat valamennyi korszakból (Osztrák-Magyar Monarchia, Csehszlovák Köztársaság, Kárpáti Ukrajna, Magyar Királyság, Kárpátontúli Ukrajna, Szovjetunió, Ukrajna) bemutat olyan dokumentumokat, fotókat, melyek révén elénk tárul ennek a vidéknek a nyelvi tájképe, annak alakulása a különböző időszakokban. A kiállított anyagok révén a látogatók képet kaphatnak arról, hogy Európának ebben a periférikus régiójában hogyan működött a közélet két- és többnyelvűsége. Alkalom kínálkozik arra is, hogy összevethessék a mai helyzetet a korábbi korokkal. A posztereken az is látható, hogy Kárpátalja területének nyelvi tájképében, a közterületeken hagyományosan jelen volt az ukrán mellett a magyar nyelv is.