Újabb segédkönyvek a magyar mint idegen nyelv oktatásához

Miközben az ukrán politikai hatalom keményen dolgozik azon, hogy – a 2017 szeptemberében elfogadott új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyére alapozva – visszaszorítsa a magyar nyelvű oktatást Kárpátalján, Ukrajnában egyre többen szeretnének megtanulni magyarul. A magyar nyelv iránti érdeklődést igazolja, hogy több ezren vettek, vesznek részt azokon a magyar mint idegen nyelv kurzusokon, amelyeket csaknem félszáz kárpátaljai helyszínen Magyarország támogatásával hirdettek meg, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának szervezésében.

A magyar nyelv iránti érdeklődés növekedése miatt nagy szükség van olyan oktatókra, akik magas színvonalon képesek a magyart idegen nyelvként, második nyelvként, környezeti nyelvként tanítani nem magyar anyanyelvűek számára. Ezt az igényt szolgálja a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola közötti szerződés alapján Beregszászon 2016-ban elindított magyar mint idegen nyelv szakirányú pedagógus továbbképzés, ahol a pedagógusok szülőföldjükön részesülhetnek magas szintű elméleti és gyakorlati képzésben a Károli Gáspár Református Egyetem oktatóitól.

A képzés hatékonyságát növeli, illetve a magyar mint idegen nyelv szakos szakirányú továbbképzést már elvégzett, a magyart idegen nyelvként oktató kollégákat segíti az a Magyarnyelv-tanári segédkönyvek című könyvsorozat, amely részben a Károli Gáspár Református Egyetem és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttműködésével megvalósuló magyar mint idegen nyelv szakirányú pedagógus továbbképzés tapasztalatai nyomán formálódott.

A könyvsorozatnak az első kötetei 2018-ban láttak napvilágot a Károli Gáspár Református Egyetem és a L’Harmattan Kiadó közös gondozásában. Az elmúlt évben hét kiadvány jelent meg a Nádor Orsolya szerkesztette sorozat keretében:

 

Balogh Judit: Leíró Grammatikai ismeretek Magyar mint idegen nyelv szakos hallgatók részére. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/balogh_judit_web.pdf

Csontos Nóra és Dér Csilla Ilona: Pragmatika a magyar mint idegen nyelv oktatásában. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/CsontosNora_DerCsilla_web.pdf

Fóris Ágota: Lexikológiai és lexikográfiai ismeretek magyar (mint idegen nyelv) tanároknak. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/foris_agota_web.pdf

Gyöngyösi Lívia, Kampó Ildikó, M. Pintér Tibor: A magyar kiejtés tanításának elmélete és gyakorlata. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/gyl-ki-mpt_web2.pdf

Varga Márta: Segédlet nyelvi formák és grammatikai funkciók tanulmányozásához. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/h_varga_marta_web.pdf

Kontra Miklós: „Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit”. Olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/kontra_miklos_web.pdf

Nádor Orsolya: Tanított (anya)nyelvünk. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/nador_orsolya_web.pdf

 

Idén, 2019-ben újabb 7 hasznos kötet jelent meg a sorozatban:

 

Holló Dorottya: Kultúra és interkulturalitás a nyelvórán. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/hollo_dorottya_web_2019.pdf

Hegedűs Rita: Élő magyar grammatika – a nyelvhasználat rendszerének rövid áttekintése. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/hegedus_rita_web_2019.pdf

Kovács Tünde: Nyelvi játékok. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/kovacs_tunde_web_2019.pdf

Nádor Orsolya: Régebbi és újabb nyelvoktatási módszerek. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/nador_orsolya_web_2019.pdf

Oszkó Beatrix: Nyelvtörténet dióhéjban magyar mint idegen nyelv tanároknak. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/oszko_beatrix_web_2019.pdf

Schmidt Ildikó: A magyar írás és olvasás tanítása – az alfabetizálás folyamata. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/schmidt_ildiko_web_2019.pdf

Pintér Tibor – Wéber Katalin: Mérés és értékelés: magyar mint idegen nyelv. Letölthető: http://www.kre.hu/nyelveszet/images/mpt-wk_web_2019.pdf

 

Mindösszesen így már 14 hasznos, érdekes kiadvány segíti mindazokat, akik idegen nyelvként vagy környezeti nyelvként oktatják (vagy éppen tanulják) a magyar nyelvet.

Az összes eddig megjelent kötet elérhető és letölthető itt: http://www.kre.hu/nyelveszet/index.php/hungarologiai-kutatocsoport/magyarnyelv-tanari-segedkoenyvek.

A sorozattal a Károli Gáspár Református Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola példát mutat az ukrán államnak azzal, hogy nemcsak elindította a magyar mint idegen nyelv oktatását Kárpátalján, hanem igyekeznek megteremteni a hatékony, magas színvonalú nyelvoktatás szakmai, tárgyi és személyi feltételeit is. Mindezzel ugyanis az ukrán nyelv oktatásának vonatkozásában a kijevi kormányzat máig adós.

Mivel azonban a sorozatban megjelent kötetek a modern nyelvoktatás elméleti és gyakorlati tapasztalataira épülnek, haszonnal forgathatják őket azok is, akik magyar anyanyelvűeknek tanítanak ukrán nyelvet.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62