Tudományosság és nemzetstratégia találkozása Miskolcon

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezésében két napos tudományos tanácskozásra került sor Miskolcon 2019. november 8–9-én.

Az I. Interdiszciplináris Konferencia a Kárpát-medencei magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről címet viselő szimpóziumon a szervezők elsődleges célja az volt, hogy Magyarország konvergencia régióiról, a Kárpát-medencei közösségekről, azok társadalmi-gazdasági pozícióiról és folyamatairól átfogó és rendszerszerű képet alkothassanak, a több tudományterület felől érkező tudást közös keretbe foglalják, és (újra) megosszák egymás között a kutatók.

A nagyon sokszínű és népes konferencián az öt plenáris előadás után 105 előadó 12 szekcióban tartotta meg előadását. Az előadók főként a Kárpát-medence magyarlakta régióiból érkeztek, a konferencia nyelve a magyar volt.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát több tudományterületen is képviselték a különböző szekciókban. Molnár József az Etnikai-földrajzi kutatások a Kárpát-medencében című szekcióban, Berghauer Sándor és Pataki Gábor a Regionális földrajzi vizsgálatok a Kárpát-medence külhoni magyarság által lakott térségeiben témájú szekcióban tartottak előadást.

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont és a II. RFKMF Filológiai Tanszékének (Magyar tanszéki csoport) munkatársai szintén kivették részüket a tudományos diszkusszióból. A nyelvhasználat gazdasági , oktatási és kisebbségi jogi aspektusai tematikájú szekcióban Márku Anita (A magyar mint (második) idegen nyelv oktatásának háttere Kárpátalján) és Karmacsi Zoltán (Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe) tartottak több hozzászólást és kérdést implikáló előadást.

A konferencia programjában  ezen kívül is szerepeltek még régiónkat érintő előadások, kutatási beszámolók.

A szervezők az előadások válogatott előadásaiból konferenciakötet megjelentetését is tervezik.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62