Tematikus Termini blokk a Magyar Tudomány legfrissebb számában

A Magyar Tudomány című folyóirat 2020. évi 2. (februári) számában Nyelv és tudomány – határokon innen és túl címmel olvasható tematikus összeállítás, melyet a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat munkatársainak tanulmányai alkotnak. A blokkot Péntek János és Csernicskó István állította össze és szerkesztette vendégszerkesztőként.

A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat a Magyarországgal szomszédos országokban működő hat nyelvészeti kutatóműhely (a romániai Szabó T. Attila Nyelvi Intézet, a szlovákiai Gramma Nyelvi Iroda, az ukrajnai Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont, az ausztriai és szlovéniai területeket lefedő Imre Samu Nyelvi Intézet, a szerbiai Verbi Nyelvi Kutatóhely, valamint a horvátországi Glotta Nyelvi Intézet) alkotja, célja pedig, hogy a együttműködésben kutassa és írja le a külső nyelvi régiók magyar nyelvi változatainak jellemzőit, az ott élő nyelvközösségek sajátos, a többségi nyelvközösségek dominanciája következtében kialakult aszimmetrikus kétnyelvűségét, reflektáljon a nyelv- és oktatáspolitikai változásokra. A kutatóhálózat tagjai közötti együttműködés egyik legfrissebb példája a Magyar Tudományban most megjelent összeállítás.

Péntek Jánosnak a tematikus blokk előtt olvasható, a magyar nyelvészek között kialakult szoros szakmai együttműködés előzményeit ismertető bevezetője után négy tanulmány következik.

Benő Attila, Juhász Tihamér és Lanstyák István közös írása a Termini Kutatóhálózat egyik legnagyobb szakmai programját, a Termini magyar–magyar szótár és adatbázist mutatja be.

Ezt követően Csernicskó István arra keresi a választ tanulmányában, hogy Magyarország és szomszédjai egyaránt csatlakoztak a legfontosabb európai kisebbségvédelmi dokumentumokhoz, miért maradhattak fenn a 21. század elején is a nyelvpolitikai, nyelvi jogi problémák ebben a térségben.

Kolláth Anna tanulmánya a muravidéki nyelvi helyzet legmeghatározóbb elemeinek bemutatására törekszik a közoktatás középpontba helyezésével.

Sorbán Angella munkája a nyelv és a munkaerőpiac közötti összefüggésekről szól, és a munkaerő-piaci stratégiáknak a nyelvhasználattal összefüggő aspektusait elemzi.

Bár a tematikus összeállításban érintett kutatási témák és problémák természetesen nem érintik, nem érinthetik a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózaton belül folyó összes kutatási kérdést, a Magyar Tudományban közölt írások ízelítőt adnak a különböző országokban dolgozó magyar nyelvészek és kutatóműhelyek közötti együttműködés jellegéről, irányairól.

A Magyar Tudomány aktuális számában a nyelvészeti tematikus blokkon túl is találhatnak érdekes írásokat.

© 2020 Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Elérhetőségeink:

Postacím: 90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna, Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

Telefon: +380 3141 429 68, 137-es mellék (külföldről),
illetőleg: 8 241 429 68, 137-es mellék (Kárpátalján belül)

Fax: +380 3141 234 62