Tegezés és magázás

Még nem tudom, hogy magázzalak titeket, vagy tegezzem magukat” – mondta egyszer tanítványainak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egykori rektora, Soós Kálmán. Mindez arról jutott eszembe, hogy az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban Blankó Miklós és Mayer Péter körkérdést intézett néhány nyelvészhez a tegezés-magázás sorsáról a magyar nyelvben.

A szerkesztők az alábbi problémafelvetéssel fordultak a megkérdezettekhez:

Észrevehető tendencia, hogy a tegezés a magázás rovására teret hódít a nyelvhasználatban. Szükség van ennek a folyamatnak a lassítására, és ha igen, hogyan? Ön szerint el fog tűnni a magyar nyelvben a magázás mint nyelvi forma?

A válaszokat az Édes Anyanyelvünk című folyóirat 2018 áprilisában megjelent 40. évfolyam 2. számában, a 14. oldalon olvashatják, vagy ide kattintva nézhetik meg.

A válaszadók között szerepel Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetője is.